Welkom op de website van het CDA Beemster

Bedankt voor uw bezoek aan onze website! Wij hopen u middels deze website op de hoogte te mogen en kunnen houden van belangrijk nieuws en informatieve zaken betreffende onze partij.

 

Wij wensen u veel leesplezier toe.

 

 

 

 

 

Reactie van de fractievoorzitter op de Verkiezingsuitslag van 21 maart 2018

De verkiezingen van 21 maart hebben  voor het CDA een zeer teleurstellend resultaat gebracht. Van twee zetels naar één is erg pijnlijk. De mensen die ons wel trouw zijn gebleven zijn we dankbaar voor hun steun.

Ik schat in dat een deel van ons electoraat  ons standpunt inzake de fusie niet heeft gedeeld. Ook bij onze achterban leven kennelijk forse antigevoelens inzake een samengaan met Purmerend. Wij zijn er  niet in geslaagd om hen te overtuigen van de noodzaak van een fusie op korte termijn. Wat wij het College enkele malen verweten hebben n.l. dat het de bevolking onvoldoende en niet tijdig heeft voorgelicht, hebben wij t.a.v. de achterban ook niet gedaan.

Daarnaast hebben we de rol van de  sociale media onderschat. De snelle, korte berichten appelleren kennelijk veel meer aan de informatiebehoefte dan twee A-viertjes op mooi papier

Aan ons programma heeft het m.i. beslist niet gelegen. In de krant werden zelfs willekeurige kiezers geciteerd die ons programma het beste vonden. Een troost, maar wel erg schraal.

We gaan zeer snel bij elkaar zitten om de verkiezingen na te bespreken, maar ik zelf zal zeker de volgende punten inbrengen voor de toekomst

----gebruik maken van Twitter en Facebook met een eigen account

----veel vaker via de mail onze leden betrekken bij wat er speelt in de Raad

----nog  vaker burgers/verenigingen  bijstaan die in de knel zitten door besluiten van de gemeente

----onze site moet veel beter gevuld worden met nieuws, opinies en daardoor aantrekkelijker worden

Onze leden vraag ik ook iets: wij willen heel graag het contact leden<>fractie verstevigen, maar dat kunnen wij niet alleen. Ik nodig u allen uit nadrukkelijk uit om ook van uw kant het contact te zoeken.

En hoe nu verder: de BPP enerzijds en de overige vier partijen aan de andere kant hebben op vrijdag 23 maart jl. duidelijk gemaakt dat het standpunt t.a.v. de fusie onveranderd is gebleven. Dat lijkt op dit moment de spijtzwam in Beemster. We snappen heel goed, dat de winst van de  BPP vanwege hun fusiestandpunt is. Maar aan de andere kant zijn de vier partijen met hun fusiestandpunt in de meerderheid. Er komt nu een persoon, een verkenner, die in beeld gaat brengen of er ruimte is voor een oplossing. Wij hebben gezegd, dat we niet per se tegen zo’n verkenner is, maar dat hij in dit geval overbodig is: het politieke terrein is erg overzichtelijk, dat hoef je niet te verkennen.

Wordt vervolgd en ik houd u op de hoogte.

Arie Commandeur

 

CDA Beemster verwelkomt twee nieuwe teamleden

 

CDA minister van financiën Wopke Hoekstra feliciteert Jos de Vries tijdens de uitreiking van het certificaat behaald naar aanleiding van het succesvol afronden van de kandidaatsraadsleden cursus. Ook Gerda Buis-Kok (niet op de foto) heeft met succes de cursus doorlopen en komt samen met Jos de Vries de Beemsterse fractie versterken met een frisse blik, extra kennis en bestuurskracht.

 

 

 

Wilt u met ons meedenken en discussiëren?

Dat kan! Iedere maandagavond voorafgaande aan de commissie- en raadsvergaderingen (die overigens ook op dinsdagavonden plaats hebben) van 19:30 tot ca. 22:30 vergaderen fractie en bestuur over diverse BEEMSTERSE onderwerpen die ook U aangaan. Meedoen? U bent van harte welkom. Gaarne wel even vooraf een bericht naar de fractievoorzitter (zie CONTACT)

 

CDA Beemster zoekt politiek talent voor ondersteuning van fractie en bestuur

Wilt u actief meedoen en/of meedenken in de Beemsterse politiek? Meldt u dan nu aan bij het CDA Beemster! Wist u dat het CDA de partij is met het grootste aantal leden landelijk gezien? Meedoen? Meldt u aan op http://www.cda.nl/partij/doe-mee/word-lid/  en wordt lid. Om lid te worden van het CDA Beemster, klikt u op de onderstaande link:

JA IK WIL LID WORDEN VAN HET CDA

U kunt ook contact opnemen met onze secretaris, de heer Leander Fabriek: leandertravel@yahoo.com

 

Uw weg vinden op onze website

Onder de diverse buttons hier links vind u de informatie die u zoekt, namelijk:

 

-“Fractie” voor DE gezichten naar buiten van het CDA Beemster.

 

-“Bestuur” voor een overzicht van de mensen in het CDA Beemster bestuur.

 

-“Agenda” voor een overzicht van de eerst komende commissie en raadsvergaderingen.

 

-“Programma” voor een uitbreid overzicht en toelichting van ons verkiezingsprogramma.

 

-“CDA Beemster” voor een overzicht van het door het CDA Beemster gedane werkbezoeken.

 

-“Nieuws” voor een overzicht van de laatste brieven, berichten, verslagen van vergaderingen etc.

 

-“Contact” om ons te bereiken via de e-mail.

 

-“Links” voor handige en informatieve websites over het CDA en de Beemster.

 

Ons rekeningnummer is 108367568 

NL87 RABO  0108 3675 68 EUR IBAN

Om het CDA Beemster te steunen kunt u lid worden. U kunt ons ook steunen door een financiële bijdrage te leveren aan onze partijkas. Zo kunnen WIJ campagne voeren zodat wij UW belangen in de Gemeente Beemster kunnen behartigen. Steunt u ons ook? Bedankt alvast! De gemeenteraadsverkiezing zijn in maart 2018.

 

Het CDA programma 2018-2022 :

    

Tekstvak: Samen sterk voor Beemster !

 

 

U vindt dit programma met de toelichting door te klikken op de button: PROGRAMMA

 

Volg de vergaderingen van raad en commissies rechtstreeks op het internet

U kunt LIVE alle vergaderingen rechtstreeks op internet volgen.

Ga daarvoor naar de website van de gemeente: https://gemeentebestuur.beemster.net/  

U kunt ook in het archief van deze beelden delen van de vergaderingen terugzien.