ARIE COMMANDEUR OPNIEUW LIJSTTREKKER CDA BEEMSTER (JAN 2018)

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA gehouden op 10 januari jl. in Beemster is Arie Commandeur opnieuw met algemene stemmen gekozen tot lijstaanvoerder.

Hij brengt een grote ervaring met zich mee omdat hij al sinds 2006 in de gemeenteraad zit. Nummer 2 en 3 op de lijst zijn resp. Co de Wildt en Lida Fabriek.

Jos de Vries werd voorgesteld als nieuw commissielid en Gerda Buis als ondersteuning van de fractie.

Het verkiezingsprogramma werd na enkele wijzigingen vastgesteld.

Na de nodige uitleg was er hoofdzakelijk begrip voor het fusiebesluit, hoewel er ook kritische vragen bleven over het waarom en hoe van de slechte financiële toestand van Beemster.

Een zo gunstig mogelijke fusie voor Beemster is speerpunt van beleid van  het CDA in de komende bestuursperiode. Het vele goeds en de identiteit van Beemster moeten behouden blijven.

 

 

 

Gedeputeerde Jaap Bond op bezoek tijdens een ALV van het CDA Beemster.

 

 

Ons “clubhuis” in de Westbeemster – “T KOETSHUIS”

 

 

De Keyserkerk te Middenbeemster